Miksi Vastarintakaarti on perustettu?

Vastarinta liikehdinnälle on kysyntää, sillä nykyinen hallitus on päätöksillään kärjistänyt kansan eriarvoisuutta, asettaen kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä kriisimaiden edut, Suomen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin edelle1.

Lisäksi nykyisen hallituksen ja yleensä poliittisen eliitin toimesta Suomea ujutetaan Nato-jäsenyyteen esimerkiksi Suomen ja Naton välille solmitus isäntämaasopimuksen perusteella (LS 1914). Käytännössä jo nyt EU:sta on muodostunut entistä enemmän liittovaltion tyyppinen kokonaisuus (TS 2012). Lisäksi Suomen poliittinen johto haluaa Suomen liittyvän myös mahdolliseen viralliseen liittovaltioon aikanaan. Alexander Stubb, valittiin kesäkuun puolessa välissä 2014 kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi ja samalla Suomen pääministeriksi. Tämä on vaarallinen tilanne Suomen ennestään heiveröisen itsenäisyyden kannalta sekä hyvinvointivaltion kehittämisen näkökulmasta. Stubb kannattaa fanaattisesti TTIP:tä. Mainittakoon, että EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen (TTIP:n) kuumeisia neuvotteluita on työstetty suljettujen ovien takana. Toteutuessaan sopimukset mitätöivät demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden. TTIP on pelkästään modernin imperialismin instrumentti.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä, joka on alistumista kansainvälisen neoliberalismin (uusiliberalismi) eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Hyöty tästä lankeaa maailman eliitille, jonka vaikutusvaltaisimpana ryhmänä on rabbiininen aristokratia.

Velkaantumiseen ja yhteiskunnalliseen kurjistumiseen ovat vaikuttaneet myös Suomen liittyminen EU:n rahaunioniin EMU:n.

EU:n talouskriisi, johtuu suurelta osin rahan luonti systeemistä, sillä kun raha ei sitoudu mihinkään investointeihin, vaan on pelkkää värjättyä paperia, johtaa se silloin talousalueen romahtamiseen.

EU on kehittynyt byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomaksi super-Neuvostoliitoksi, jota hallitsee tietynlainen eliitti. Lisäksi Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille ja direktiivien määräämisvalta ja oikeudet menevät kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.
Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoman ja rahanvalta ratkaisee kaiken.

Miksi EU-jäsenyys kirjattiin Suomen perustuslakiin? Sitä ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Se oli suorastaan laiton teko, jolla luotiin perusta Suomen sitoutumiselle EU:n liittovaltiokehitykseen.
Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti. Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Itse asiassa Suomesta sorvattiin euromaa perustuslain vastaisesti. Myös EU:n perustuslain eli Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tapahtui perustuslakiamme rikkoen.

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtia jakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät (TS 12.6.2010). Tähän viitaten esitettäköön, että Suomen hyvinvointi valtion alas ajaminen on täydessä vauhdissa. Nimittäin esimerkiksi hallituksen kehitysriihineuvottelujen mukaan lapsilisät tulevat pienentymään entisestään, keskituloisten verotus kiristyy, ansiosidonnaista työttömyysturvaa vähennetään ja sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jäädytetään.

Lisäksi Suomen infrastruktuuri rappeutuu ennätysvauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla. Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät pumppaavat varat muualle.
Kuten myös vanhusten hoidon ja sairaan hoidon sektori ovat täysin hunningolla. Moraalittomuus ja epäeettisyys vallitsevat aloilla. Tämä johtunee osittain yksityistämisestä ja sen tuomasta henkilöstö pulasta. Työtä on aloilla liikaa ja hoitajia liian vähän.

Lyhyesti sanoen suomalaisia halveksivan ”maamme” poliittisen ylimystön kriminaalioperointi on syössyt ”maamme” kunkin yhteiskuntasektorin pohjattoman kurjuuden kierteeseen, josta voidaan pelastua vain täydellisellä sisä- ja ulkopoliittisella muutoksella.

Paljon muitakin epäkohtia löytyy, mutta nämä olivat läpivalaisuna yhteiskunnan alaennustilasta.

Markku Juutinen

Lähteet

Länsi-Suomi (15.6.2014). http://ls24.fi/mielipiteet/paakirjoitukset/paakirjoitus-isantamaasopimus-hankala-termi

Taloussanomat (20.7.2012). http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2012/07/20/eusta-liittovaltio-vai-ei/201234032/12

Taloussanomat (20.1.2014). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2014/01/20/rikkaimmat-omistavat-yhta-paljon-kuin-puolet-maailman-vaestosta/2014941/12

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=4928 (Lähteet alla.)

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Chomsky, Noam (2006). Tulevaisuuden valtio? Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 

Virtuaalilähteet

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3
 2. http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin
 3. http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html
 4. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12
 5. http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 6. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 7. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen
 8. http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/
 9. http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa
 10. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
 11. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720
 12. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

http://www.suomenpankki.fi/en/tilastot/maksutase/pages/

 

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2734 (Lähde: RUOTSIN SUOMALAINEN NRO 7, 16.2.2012. 4 ja 5 S; Artikkelin videoraportit)

 

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=7764 (Tähän käytettiin seuraavia lähteitä:)

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 18 – 26 s.

Chossudovsky, Michel (2003). Sota ja Globalisaatio. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Cousins, Norman (10.8.1985), ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen – Human Events.

HS kirjoitti 15.2.2010

Lahtinen, Pekka (1994). Maailman yhdentyminen. Helmi Media.

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rubin
 2. Valtiokonttori. Saatavilla http://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx?nodeid=19318&…
 3. The New York Times: Business. Saatavilla http://www.nytimes.com/2008/09/28/business/28lloyd.html?_r=1&pa…
 4. YLE TV1. Saatavilla http://vimeo.com/47995862
 5. Taloussanomat. Saatavilla http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2010/02/25/goldman-sachsin-kreikka-puuhat-nyt-jenkkisyyniin/20102930/12
 6. Bloomberg. Saatavilla http://www.bloomberg.com/news/2012-03-06/goldman-secret-greece-loan-shows-two-sinners-as-client-unravels.html
 7. http://yle.fi/uutiset/kreikan_talouskriisi_jo_omaa_luokkaansa/1256687
 8. http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
 9. http://www.netikka.net/mpeltonen/protokolla.htm

http://www.netikka.net/mpeltonen/protokolla2.htm

 1. Aamulehti. Syyrian oppositio saa lisää apua. Saatavilla http://www.aamulehti.fi/Paakirjoitukset/1194807526724/artikkeli/syyrian+oppositio+saa+lisaa+apua.html
 2. Bostonin räjähdykset. Saatavilla http://www.mtv3.fi/uutiset/taustat.shtml/bostoninrajahdyshttp://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2013/04/1739744/ap-bostonin-iskijat-veljeksia-kotoisin-venajan-alueeltahttp://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2013/04/1740171/bostonissa-on-juhlittu-kaduilla-maratonpommittajan-kiinniottoa
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s