Korruptoitunut Suomi; säätiöt ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomessa poliittinen ja virkakoneiston korruptio jyllää, vaikka tähän kriminaliteettiin ei ole suhtauduttu vakavasti. Lisäksi puolueiden hallitsemissa erittäin erilaisissa säätiöissä on yhteenlaskettua varallisuutta 1,4 miljardia euroa. RKP:llä on ilmeiset mahdollisuudet hankkia yksityistä rahoitusta enemmän kuin mikään muu puolue, mikä on todennettu myös virallisen valvonnan yhteydessä. Tästä johtuen RKP:llä on mahdollisuudet vaikuttaa enemmän yhteiskunnan muotoutumiseen (kuten vahingollinen monikulttuurisuus), kuin muilla puolueilla. 

Johdannoksi 

Sivuamme tässä kirjoituksessa Suomen korruptoitunutta tilaa tietyiltä osin. Korruptiota pidetään yleensä kehitysmaiden ongelmana, missä esiintyy esimerkiksi lahjontaa, joka ei kuitenkaan ole ainutlaatujaan korruption kentällä. Käsittelemme myös RKP:n asemaa jättiläismäisen säätiöverkoston hyödyntäjänä. 

Huomion arvoista on, että monet mittavat säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä suurempi. Kysymyksessä on siis ryöstösaaliista kantasuomalaisilta. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) käyttää säätiöitä yksityisen rahoituksen päälähteinään, mikä ilmenee myös virallisista asiakirjoista. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuoden 2015 selvityksessä puoluerahoituksen valvonnasta on laskettu yhteen vuosilta 2011–2015 kaikki tarkastusvirastolle ilmoitetut 1 500 euron ylittävät yksityiset puolueavustukset eli niin sanotut ajantasaiset ilmoitukset. Tämän lisäksi merkittävä osa piiloon jäävästä rahoituksesta on lähtöisin samaisilta säätiöiltä. Esimerkiksi viiden vuoden aikana kertyneestä noin 15 miljoonaan euron kokonaisuudesta 40 prosenttia oli RKP:n saamia avustuksia. Huomion arvoista on, että monet mittavat säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä suurempi. Kysymyksessä on siis ryöstösaaliista kantasuomalaisilta. 

Korruptoitunut Suomi 

Suomessa esiintyy julkeaa rasismia poliittisten vallanpitäjien ja viranhaltioiden taholta. Nimittäin valtion korkeita virkapaikkoja varataan vain puolueiden edustajille, mikä on lainvastaista. Lisäksi rahaa ja puoluetukija jaetaan aivan mielivaltaisesti. Korruptoituneiden poliitikkojen ja viranhaltijoiden rikollisuus jatkuu, niin kauan kuin mädäntynyt juutalaiseliitin kontrolloima vapaamuurareiden ja heidän toimihenkilöidensä ylläpitämä valtio- ja yhteiskuntajärjestys kumotaan, ja vapaamuurarit tehdään vaarattomiksi. Hirvittävä juutalaiseliitin  kontrolloima valtamedian  manipuloiva vaikutus on lamaannuttanut henkisellä saastallaan ja propagandallaan suurimman osan suomalaisia, että he eivät välitä, vaikka poliittinen korruptio jyllää silmien edessä ja maa valloitetaan Lähi-idän elintasopakolaisilla. 

Esitän jäljempänä muutamia esimerkkejä poliittisesta korruptiosta: 

Politisoituneet nimitykset:Tiede ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) nimitti elokuun alussa viimeisimpinä virkatöinään mediataustaisen Atte Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Valtioneuvosto kertoi tiistaina, että Keskusrikospoliisin (KRP) päällikön virkaa hakee kuusi henkilöä, joista yksi on SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja, Niina MitikkaSDP puolestaan nosti työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi Antti Rinteen (sd) valtiosihteerin virkaa hoitaneen Raimo Luoman. Virkaa hoitanut Jari Gustafsson ei vaivautunut edes hakemaan, koska tiesi, että paikka menee demareille. 

 – Sosialidemokraatit, Vihreät, Keskusta – 9.9.2020 – Iltalehti 

Ministerit lain yläpuolella:  Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei hyväksy ministerillä olevaa erityisasemaa lain edessä. Hän myös toteaa, että ”poliittiset virkanimitykset ovat yksi korruption muoto”. – Eduskunta – 25.7.2020 – YLE 

Vihreä liiton poliittinen korruptio:  Huolimatta Vihreiden kriittisestä asenteesta poliittisiin virkanimityksiin, ovat he valinneet tilaisuuden koittaessa vihreän virkamies kokemuksettoman Kirsi Pimiän. – Vihreä liitto – 22.01.20 – YLE 


Ministeri Kulmunin viestintäkoulutus:  Työ- ja elinkeinoministeriön Iltalehdelle toimittamat sähköpostiviestit elokuulta 2019 paljastavat, miten Katri Kulmunin kabinetti järjesti ministerin sparraajaksi keskustalle läheisen viestintätoimiston. 

Euroopan unioniin ja euroon liittyminen olivat laittomia 

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Suomen tilanne on laiton ja maata johtaa korruptoituneet valtio- ja maanpetokseen syyllistyneet omahyväiset rikolliset. 

Jo tuonpuoleiseen siirtynyt presidentti Mauno Koivisto oli harjoittanut valtionpetoksellista toimintaa. Hänen muistelmissaan Historian tekijät Kaksi kautta II, sivulta 534 alkaen paljastuu, kuinka Koivisto oli tehnyt poliittisen päätöksensä euroon (Maastrictin sopimus) liittymisestä jo joulukuun 19913 kuten jäljempänä hänen keskustelunsa pääministeri Esko Ahon kanssa 20.12.1991, paljastaa: 

Joulukuun 20. päivänä keskustelin tilanteesta Ahon kanssa. Sanoin: “Mitä olen omalta osaltani pyrkinyt aikaansaamaan, on se, ettei haaskattaisi vaihtoehtoja. Välillä oli vaara, että ETA-hommaan ei suhtauduttaisi vakavasti. Halusin korostaa sen merkitystä, sitä, että se kuitenkin on hyvin tärkeä aikaansaada. Se on turvallinen vaihtoehto siinä tapauksessa, että muut vaihtoehdot jäävät toteutumatta. Toinen peruslähtökohta minulla on ollut pyrkiä kaikin keinoin välttämään sitä, ettei tasavallan presidentin asema ja päätöksenteko tulisi tarpeettomasti esille.3 

Suomen syöjät: Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja Mauno Koivisto.

Tällä juonittelulla Mauno Koivisto pimitettiin täysin kansalta se, että ETA:n liittyminen tulisi johtamaan EMU:n eli Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyyteen, sekä edelleen EY:n kautta Euroopan Unionin jäsenyyteen.

Koiviston mukaan Euroopan talousalueeseen (ETA) tuli liittyä siltä varalta, että toiset vaihtoehdot eivät toteutuisi. Euroopan talousalueessa Suomi oli mukana tammikuun 1. päivästä 1994 saman vuoden loppuun asti. Tämä sopimus (ETA) toimi porttina sille, että Suomi otti käyttöönsä euroalueen yhteisen rahan, euron 1.1.1999.3 

Koiviston juonittelu mahdollisti Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa ja myös eurojäsenyyden sekä Markasta luopumisen. 

Tällä juonittelulla pimitettiin täysin kansalta se, että ETA:n liittyminen tulisi johtamaan EMU:n eli Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyyteen, sekä edelleen EY:n kautta Euroopan Unionin jäsenyyteen. Tämä oli siinäkin mielessä moraalitonta ja rikollista toimintaa, että siinä ei kerrottu yleisellä tasolla ihmisille mainittujen sopimusten todellista luonnetta. Siitä tuskin olivat perillä kaikki kansanedustajatkaan. 

Siten yleensä poliittisten toimijoiden taholta uskoteltiin, että EMU ja EU-jäsenyys eivät poistaisi Markkaa käytöstä.

Säätiöt; Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKPja sen salaiset rahoittajat 

Salaisella säätiöiden rahoituksella voidaan edistää Suomen ajautumista entistä syvemmin globaalin uusliberalistisen järjestelmän kynittäväksi, monikulttuurisuuden suosiman haittamaahanmuuton uhriksi ja mädäntyneiden arvoliberalististen opetusohjelmien turmelemaksi. Tämä luonnollisesti koskee muitakin valtapuolueita kuin RKP:tä 

Kabinetin puolella teoksen (Venho 2018) mukaan puoluetaustaiset säätiöitä ei ole määritelty laissa ja virallisesti rajattuna joukkona. Nämä jakautuvat kolmeen ryhmään: pääoma- ja varainhankintasäätiöihin, toiminnallisiin säätiöihin (ajatuspajat, arkistoja hoitavat säätiöt) sekä taloushallinnan yleisorganisaatioihin. 

Säätiöt pystyvät jakamaan rahoitusta puolueille salassa ja tehokkaasti. 

Säätiöt kykenevät jakaa puoluetahoille taloudellista tukea eri kanavien kautta, esimerkiksi palveluja tuottamalla, rahoittamalla kehittämis- ja tutkimustoimintaa, antamalla ja takaamalla lainoja ja tukemalla yksityishenkilöitä sekä ajatuspajoja. 

Säätiöiden kautta harjoitetaan myös varainhankintaa, sillä säätiöt eivät useinkaan ole poliittisesti leimautuneita, mikä olisi häiriöksi varainkeruulle. Taloudellisen ja poliittisen puolen erottamisen toisistaan on havaittu lisäävän puolueen toiminnan tehokkuutta. 

Puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvä lainsäädäntö ei tutkimuksen mukaan edelleenkään määrittele kaikkia puolue- ja vaalirahoituksen osa-alueita poliittisen toiminnan rahoittamiseksi. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 

Äänioikeusuudistusta seuraten perustettiin vuonna 1906 myös Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP). Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli koota koko ruotsinkielinen väestö yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Myöhemmin puolue on profiloitunut vapaamieliseksi tai arvoliberaaliksi porvarilliseksi puolueeksi, jonka keskeisenä teemana toistuu kaksikielisyyden näkökulma.  

Entinen Suomen puolustusministeri Carl Haglund (RKP).

Kuten yllä jo mainittiin, RKP:llä on selvästi mahdollisuuksia hankkia yksityistä rahoitusta enemmän kuin millään muulla puolueella, mikä on todennettu myös valvonnan yhteydessä. 

Välittömästi voidaan mainita, että vuonna 2015 RKP oli raportoinut VTV:lle noin 1,6 miljoonan euron lahjoituksista. Todellisuudessa puolueyhteisölle annettu tuki oli jopa kaksinkertainen. RKP-konsernille osoitettua oli osoitettu yli 3 miljoonan euron arvosta (Venho; sivu 116). Ja siinä tuskin on edes kaikki yhteisön saamat avustukset. Mittava osa avuista on siis kulkenut tavalla tai toisella julkisuusvaatimusten ohi.  

RKP:lle säätiöt muodostavat yksityisen rahoituksen päälähteen, mikä paljastuu myös virallisista asiakirjoista. Tämän lisäksi suurin osa kätköön jäävästä rahoituksesta on lähtöisin samaisilta säätiöiltä. Avoimuusvaatimuksia voidaan väistellä monella menetelmillä. Ensinnäkin 2010-luvun vaihteessa tehtyjen lakiuudistusten ulkopuolelle jäi eräitä keskeisiä oheisorganisaatioita, kuten puolueiden sivistysjärjestöt sekä arkistot (Venho). Ne hoitavat omilla lohkoillaan puoluetyön perusteita, mutta niiden taloudet eivät kuulu puoluerahoituksen julkisuuvaateiden piiriin. Toisena paljastuvana harmaana alueena ovat varainhankinnan erityisorganisaatiot. Tulovirtaa on linkitetty niiden kautta, ja siten varojen alkuperää ei voida havaita. Tämän tyyppistä järjestelyä edustavat muiden muassa Stiftelsen för dettvåspråkiga Finland ja SFP:sUnderstödsföreningen. Kolmanneksi osa avustuksista on yksinkertaisesti vain jätetty ilmoittamatta (Venho).  

Esimerkiksi puolueen eläkeläisjärjestö sekä monikulttuurisuuteen ja kristillisiin arvoihin perustavat organisaatiot ovat puolueen jäsenjärjestöjä. Niiden saamia avustuksia on kuitenkin turha etsiä VTV:n ajantasaisten ilmoitusten joukosta. Neljänneksi jää avoimeksi, ovatko säätiöt jakaneet rahaa puolueen paikallisjärjestöille. VTV:n ilmoituksista ei löydy viime vuosilta yhtään tällaista tapausta (Venho).  

RKP:n syntyhistoriaan viitaten sen vuonna 1908 perustama SvenskaKulturfonden toimii katto-organisaationa useiden satojen rahastojen muodostamalle kokonaisuudelle, jonka arvo on vaihdellut viime vuosina miljardin euron molemmin puolin – riippuen siitä tarkastellaanko kirjanpito- vai markkina-arvoa. Rahasto kirjattiin säätiörekisteriin vasta vuonna 2010 nimellä Stiftelsen för utbildningochkultursvenska i Finland.4 

RKP:n säätiöiden rahoitusmekanismit tiivistäen

Svenska kulturfondenin tarkoituiksena on kuvauksensa mukaan tukea ruotsinkielistä koulutusta, kulttuuria, taidetta, tiedettä sekä tutkimusta sekä erilaista yhteiskunnallista toimintaa Suomessa. Tavoitteena tämän mukaan olisi edistää ruotsin kielen asemaa maassamme sekä kehittää osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta suomenruotsalaisten keskuudessa.4 

Vuonna 2015 Svenska Litteratursällskapet luovutti Svenska kulturfondenin käyttöön noin 34 miljoonaa euroa. Näiden sekä eräiden muiden varojen myötä se käytti eri tarkoituksiin 37 miljoonaa euroa. Tästä summasta yli puolet jaettiin säätiölle lähetettyjen apuraha-anomusten perusteella. Säätiön hallintoon ja sen omiin hankkeisiin varattiin vajaat 10 prosenttia vuosibudjetista. Osa varoista oli suunnattu kulttuuripoliittisiin investointeihin sekä yhteisiin toimiin muiden säätiöiden kanssa. Lisäksi rahaa oli varattu, mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Säätiön vuosikertomus esittelee tuki- ym. kulumuotoja myös toimialoittain, jotka on tiivistetty taulukkoon 6.1 (Venho).   

Mutta kuinka Kulturfondenin varojen jakaminen apurahoina, stipendeinä, kulttuuripalkintoina, järjestöjen vuosiavustuksina, erilaisina hanketukina, tutkimusrahoituksena, opiskelijoille, tutkijoille, taiteilijoille ja taiteilijaryhmille, paikallisille yhdistyksille ja valtakunnallisille liitoille, muille säätiöille, seurakunnille ja kunnille, päiväkodeille, lukioille, ammattikorkeakouluille sekä yliopistoille yms., liittyy puolue- ja vaalirahoitukseen? Yhteisenä tekijänä nimittäin on ilmoitettu toimivan ruotsin kieli. 

Sitä voidaan hyödyntää puolue- ja vaalirahoitukseen siten, että puolueen, sen säätiöiden ja muiden oheisjärjestöjen ja yhteisöä muuten likellä olevien organisaatioiden taloudelliset toimet sisältävät monikanavaisia sekä aikaisemmin suunnittelemattomia järjestelyjä. Kirjassa Kabinetin puolella tarkastellaan tämän ongelman lähestymistä poliittisen rahoituksen näkökulmasta siten, että siinä tarkastellaan tukisuorituksia eri organisaatioiden välillä yhden vuoden aikana eli vaalivuonna 2015. 

Näiden tukisuorituksien tarkastelussa viittaamme taulukon 6.2 lokerointiin: 

Oleellisin tuen lähde on juuri Svenskakulturfonden, joka tarjoaa sekä ohjailee eri reittejä pitkin huomattavan määrän silkkaa setelirahaa RKP-yhteisön toimintaan (Kabinetin puolella sivu 116).6 

Rahastoja: 

A. Svenska kulturfonden 

B. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 

C. Tukiyhdistyksiä 

D. Föreningen Konstsamfundet 

E. Svenska folkskolans vänner 

F. Stiftelsen Tre Smeder 

G. Stiftelsen Brite Maria renlunds Minne  

Lisäksi taulukosta 6.2 ilmenee kuinka Svenska kulturfonden (A) osoittaa varoja välittömästi RKP-konsernille. A siirtää varoja RKP-konsernille myös tukiyhdistyksien (C) kautta. A osoittaa huomattavia summia RKP-konsernille myös B-rahaston kautta. E ja F siirtävät varoja B:lle, joka puolestaan suuntaa tukea RKP-konsernille. Lisäksi E, F ja G siirtävät rahaa suoraan RKP-konsernille. Taulukossa 6.2 esitetään myös Muut Tukijat (H). Tiivistäen voidaan päätellä, että varoja on siirtynyt ja siirtyy tietyistä rahastoista, tiettyjen rahastojen kautta lopulta RKP-konsernille hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi Mångkulturellt Finland (Monikulttuurinen Suomi), Svenska Kvinnoförbund (Suomen ruotsalainen naistenliitto), eduskuntavaalien TV-mainontaan jne..  

Ruotsinkielisten säätiöiden varallisuus on historiallista ryöstösaalista kantasuomalaisilta 

Voidaan sanoa, että ruotsinkielisten säätiöiden varallisuus perustuu historialliseen ryöstösaaliiseen kantasuomalaisilta.  

Kysytään mistä valtava säätiövarallisuus on sitten alkuaan peräisin? Tämä on hyvä kysymys! Nimittäin se lienee liitettävissä niin kutsuttuun ruotsinkielisen pääoman käsitteeseen. Esimerkiksi professori Matti Virén on määritellyt asiaa siten, että useat suuret säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen olennaisesti nykyistä laajempi7.  

Virén määrittelee: 

Tätä omaisuutta on hallinnoitu ilmeisen menestyksekkäästi myös säätiöiden avulla aina tähän päivään saakka. RKP ei itse varsinaisesti omista mainitusta omaisuusmassasta juuri mitään. RKP:n tavalla tai toisella hallinnoima säätiövarallisuus on kuitenkin huomattavan laaja, ja tästä omaisuudesta riittää tuottoja vuosittain jaettavaksi eri tahoille. Lisäksi ruotsinkielisen säätiöpääoman ympärille on yleensäkin rakentunut monisyinen verkosto, jossa yhteisen kieli-, kulttuuri-, omistus- ja arvoperustan sekä henkilösuhteiden pohjalle rakentuvia tavoitteita ja toimintaperiaatteita on tarpeen vaatiessa sovitettavissa myös poliittisen toiminnan ympäristöön.7

Ruotsinkielisten toimijoiden rikkaudet perustuvat Ruotsin vallan ajan historiaan Suomessa. 

Ruotsi valloitti Suomen maahan tehtyjenristiretkien saattelemana. Uusien vallanpitäjien myötä suomalaiset Moisioiden suurtalonpojat joutuivat luopumaan asemastaan ja heidän tilansa joutuivat Ruotsin kruunun sekä katolisen kirkon omistukseen.8 

Läänityksen kautta keskiajalla ja uudella ajalla valtiovalta tai hallitsija myönsi tuloja sekä oikeuksia alaisenaan toimineille yksityishenkilöille, näiden suorittamista palveluista. Tavallisesti jollekin ylimykselle myönnetty läänitys oikeutti hänet hallitsemaan sitä ja nauttimaan sen tuloista korvauksena myöntäjälle suoritettavista ja suoritetuista palveluksista, jotka saattoivat olla esimerkiksi sotapalveluksia ja virkapalveluksia.9 

Poliittinen rahoitus mahdollistaa monikulttuurisen politiikan edistämisen 

Salaisella säätiöiden rahoituksella voidaan edistää Suomen ajautumista entistä syvemmin globaalin uusliberalistisen järjestelmän kynittäväksi, monikulttuurisuuden suosiman haittamaahanmuuton uhriksi ja mädäntyneiden arvoliberalististen opetusohjelmien turmelemaksi. Tämä luonnollisesti koskee muitakin valtapuolueita kuin RKP:tä 

Lopuksi 

Suomessa on ehdottomasti aloitettava parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset täytyy palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat olisi suljettava ”turvapaikanhakijoilta”. 

Tarvitaan siis itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava. 

Poliittinen ja virkamieskorruptio on lopetettava maasta vallankumoustuomioistuimen päätöksillä ja tuomioilla. Lisäksi puoluetuki ja säätiöiden toiminta täytyy lakkauttaa sekä suomenruotsalaisen eliitin varallisuus täytyy jakaa isänmaallisia ja jaloja päämääriä edistäville yhdistyksille ja toimijoille. Myös Ruotsin valtio on velvollinen korvaamaan Suomelle siitä, että se on edistänyt suunnattomasti taloudellista asemaansa itäisen periferiansa, Suomen avulla. Ruotsi on harjoittanut kansanmurhaa suomalaisia kohtaan ja alistanut Suomea satoja vuosia.   

Mädäntynyt valtiojärjestelmä täytyy siis kumota, mikä ei onnistu ennen kuin valta otetaan pois täydellisesti vapaamuurareilta10 ja heidän toimihenkilöiltään. 

Emme kuitenkaan selviydy yllä olevista vaatimuksista ilman Uutta Kirkkoa ja sen Taivaallista Oppia. 

Sionistisen mafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin EmanuelSwedenborginkynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko

Markku Juutinen 

Suositeltavaa lukemistoa 

“VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla” 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php 

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT : KUINKA TSAARI JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN. Tabernaculum Dei ry. 

Lähteet 

1. Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016, 41. 

2. Virén 2014, 20–21 ja 39; Itse asiassa useat RKP-konsernia säännöllisesti rahoittavat säätiöt on laskettu Suomen varakkaimpien säätiöiden joukkoon.  

3. Koivisto, Mauno (1995). Historian tekijät Kaksi kautta II. 

4. Säätiön historiasta esimerkiksi Högnäs 1999, 5-9; Historiasta myös Mattlin 2008, 72–85; Katso myös www.sls.fi.  

5. Svenska kulturfondens Årsberättelse 2015, 5; Katso myös http://www.kulturfonden.fi > suomeksi. 

6. Asetelmassa 6.2. tiedot on koostettu yhdistelemällä useita lähteitä. Osa on koottu VTV:n sivuilta www. puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista (järjestöt) ja samalla sivustolla on tehdyt ilmoitukset vaaleittain (edustajat). Lisäksi on käytetty mainittujen säätiöiden PRH:lle toimittamia vuosiselvityksiä ja tukea jakaneiden säätiöiden kotisivuja. Joitain tietoja on löytynyt myös julkista tukea saaneiden organisaatioiden valtionapuasiakirjoista. Lisäksi asiaa on käsitelty mm. median tekemissä selvityksissä, esimerkiksi Västra Nyland 13.2.2015. Katso myös kulturfonden.fi > stipendier & bidrag > till beviljade bidrag (osoitteessa on jaettujen avustusten sähköinen hakuluettelo). 

7. Virén 2014, 20–21 ja 39; Itse asiassa useat RKP-konsernia säännöllisesti rahoittavat säätiöt on laskettu Suomen varakkaimpien säätiöiden joukkoon. 

8. Kari Tarkiainen: Ruotsin itämaa, s. 167-170. 

9. Salminen, Tapio (1993). Suomen linnojen ja voutikuntien hallinta 1412-1448. Saatavina: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/78333/gradu02053.pdf?sequence=1  

10. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 

………. 

Venho, Tomi (2018). Kabinetin puolella Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa. Saatavinafile:///C:/Users/kalev/Downloads/kabinetin-puolella_saatiot-ja-puoluerahoitus-suomessa%20(2).pdf  

Friedman, Manny (1.7.2012). The Times of Israel. Jews DO control the media. Saatavina: https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/  

http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

Radio Islam: USA:n talmudmedia Saatavina:http://islam-radio.net/finish/power/talmudmedia.htm  

Radio Islam. Media Power of the Jews in U.S. . Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_media.htm  

Radio Islam (4.9.2004). Taas yksi kortti putoaa. Saatavina: http://islam-radio.net/finish/power/aipac1.htm   

https://www.bnaibrith.org/

https://www.worldjewishcongress.org/en

https://www.wzo.org.il/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/can-putin-stop-israel-and-iran-going-to-war

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s